CV

download pdf

EDUCATION

2022, Bogazici University, TR
Ph.D. in Turkish Language and Literature

2017, Bogazici University, TR
M.A. in Turkish Language and Literature

2013, Bogazici University, TR
B.A. in Western Languages and Literatures

2011, Emory University, US
B.A. in English (exchange student)

 

EMPLOYMENT

2019 – Present Instructor (TLL 101-102)
Özyeğin University, Istanbul TR

2017 – 2018 English Teacher
Ulus Jewish Schools, Istanbul TR

2010 – 2015 Student Assistant (organizational)
Bogazici University Humanities Department, Istanbul TR

2017 – 2017 English Tutor
BUMED Bogazici University Alumni Association, Istanbul TR

 

RESEARCH & SCHOLARSHIP

Researcher, 2019 (granted by French Embassy Fellowship Program) Supervised by Pr. Dr. Anne Sauvagnargues, Université Paris Nanterre Research Unit HAR Histoire des arts et des representations, Paris, FR

International Student (granted by Utrecht Network Young Researchers) Posthuman Ethics, Pain and Endurance Utrecht Summer School, 2018, NL

International Student (granted by Utrecht Network Young Researchers) Social and Political Suffocations NOISE 2018 Summer School, Utrecht, 2018, NL

Research Assistant, 2016-2017 Shamanism as a Trope in the Contemporary Novel: Transcultural Contexts, Crises, Possibilities. BAP, Bogazici University Scientific Research Projects

Intern Cedinci (El Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas), 2014, Buenos Aires, AR

 

CONFERENCE PRESENTATIONS

Latour’un Ağ Modeli ve Edebiyat Çalışmalarında Yeni İmkânlara Doğru
(Latour’s Network Theory and Toward New Possibilities in Literary Studies)
2021, Özgür Üniversite Seminerleri

Spekülatif Kurmacanın Sınırlarında Bir Arada Yaşam Tahayyülleri
(Imaginations of Life-in-Company on the borders of Speculative Fiction).
Açık Seminer/ Symbiosis: Ortak Yaşam Üzerine Araştırmalar (Studies on Symbiosis)
2020, İstanbul Saint-Joseph Private French High School -POŞE

80’ler Sonrası ve Yakın Dönem Türk Edebiyatında Feminist Yapıtlara Dair İnceleme (Review of Feminist Writing in Turkish Literature from 80s up till today) “Kadın Yazdıkça”( As Women Write)
2020, 15. Symposium of Culture and Literature Robert College İstanbul

Hayatın Gailesi, Edebiyatın Mucizesi (Trouble in Life, Miracle in Literature)
Antroposen Çağında Disiplinlerarası Karşılaşmalar (Interdisciplinary Encounters in the era of Anthropocene),
2019, Pera Museum-İstanbul Biennial

Norm Dışı Bedenlere Bilim ve Edebiyat Kesişiminden Bakmak: Servet-i Fünun Dergisi ve Halid Ziya Öyküleri
Asır Sonu Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi Çalıştayı (Servet-i Fünun Workshop-Fin de Siecle Cultural History of Ottoman),
2019, Boğaziçi University Nâzım Hikmet Art and Culture Research Center

Being Human in an Uncanny World: Uncanny Bodies of “Yüzyıl-Bay Binet”,
2018, Turkologentag, Bamberg, DE

An Ecological Approach Toward “Yere Düşen Dualar” and “Yeryüzü Halleri” in terms of Body and Language,
2016, Turkologentag, Hamburg, DE

Language of Wounded Bodies in Sema Kaygusuz’s Novels
2016, International Comparative Literature Association, Vienna, AT

On the Peculiarity of Grace Ellison’s An Englishwoman in a Turkish Harem Within the Orientalist Discourse,
2015, British and Turkish Literary and Cultural Relations International Conference, Hacettepe University, TR

The Concord of Discord in A Midsummer Night’s Dream,
2015, Shakespeare Counterstream Conference, Bogazici University, TR

Storytelling in Two Souths
2014, Storytelling in the Spanish Speaking World, International Conference, Newcastle University, UK

The Door Which is Never Closed in “As I Lay Dying”,
2011, Borders- 2nd International Undergraduate Symposium, Ege University, TR

To Be a Woman, 2011 Youth and Myth- 1st International Undergraduate Symposium, Ege University, TR

 

PUBLICATIONS & BOOK REVIEWS

Clarice Lispector ve Yaşam Suyu’nun Titreşimi Üzerine (On Clarice Lispector and the Vibrancy of Agua Viva)), Teorik Bakış (May, 2021)

Precarious Lives of Animals, Plants, and Humans through the Lens of Contemporary Turkish Literature, (co-author with Ozlem Ogut Yazicioglu) (forthcoming) Turkish Ecocriticism, Eds. Serpil Oppermann and Sinan Akıllı.

Hayatın Gailesi, Edebiyatın Mucizesi (Trouble in Life, Miracle in Literature)
“Ekolojik Edebiyat Mümkün mü?” (Is Ecological Literature Possible?)
Ecinniler, Culture and Literature Journal, 2020

“Keyif Törpüsü”: Killjoy İçin Yeni Bir Çeviri Önerisi
(Keyif Törpüsü: An alternative translation for Killjoy) 5Harfliler, 2020

Disiplinlerarası Ekolojik-Etik Karşılaşmalar: Çoğalan ve Yayılan Bir Aradalıklar (Interdisciplinary Eco-Ethical Encounters: Increasing and Expanding Companionships) (co-authors: Merve Şen ve Sezen Kutup) Cogito: İnsan Sonrası, Winter 2019

Ekin Kano ile Söyleşi: “İçim Şişiyor, Varoluş Üzerine Çeşitlemeler”
(Interview with Ekin Kano: on her exhibition) Cogito, İnsan Sonrası, Winter 2019

Netameli Bir İlişki: Feminizm ve Türcülük
(A Troublesome Relation: Feminism and Speciesism)
Gaflet, Eds. Sema Kaygusuz and Deniz Gündoğan İbrişim, Metis, 2019

Writing Beyond the Species Boundary: Bilge Karasu’s The Garden of Departed Cats and Sema Kaygusuz’s Wine and Gold, 2019 (co-author with Ozlem Ogut Yazicioglu) Animals, Plants, and Landscapes: An Ecology of Turkish Literature and Film, Routledge

Edebiyat çalışmalarını Latour’un Ağ Modeli’ne göre yeniden konumlandırabilir miyiz? (Can we re-situate Literary Studies According to Latour’s Actor-Network Theory?) K24, 2019

Varlık’a bir yanıt: Posthümanizm ve gözden kaçan imkânlar
(A Response to Varlık: Posthumanism and the Possibilities Overlooked)
(co-author with Merve Şen), K24, 2019

İnsanlığın kendi elleriyle yarattığı “evlatları”
(The “Children” created by humankind)
(on Babam Sağolsun Frankestein 200 Yaşında) Sabit Fikir, 2018

İnsanlığın kendi elleriyle yarattığı “evlatları”
(The “Children” created by humankind)
(on Babam Sağolsun Frankestein 200 Yaşında) Sabit Fikir, 2018

Varoluş Aralığında Yeryüzü Halleri
(Yeryüzü Halleri: In the gaps of existence)
Metafor / 3 Special Issue: Interdisciplinary Ecoethical Insights, 2018

Yere Düşen Dualar’da Yaralı Bedenlerin Dili
(Language of Wounded Bodies in Yere Düşen Dualar) Monograf / 6, 2016

Başka Türlü Bir Edebiyat Eleştirisi Mümkün mü?
(Is another Literary Analysis Possible?) Kampflatz, Temmuz 2015

Sosyal Bilimler Ne Ise Yarar, 2015
(What’s the use of Social Sciences?) (editor) Bogazici University Press

Kafesteki Kadın, 2010 (on Kus Diline Oykunen by Aysegul Devecioglu) The literature magazine, Evrensel Kultur